Monday, 5 September 2011

Sense cap ni peus

Una novel.la que comenci del revés. Un quadre que tingui pintat la part que toca la paret. Un arbre amb arrels al tronc i fulles de color blau. Un home amb cua de cavall i una dona amb set dits a cada mà. Un violí sense cordes. Una bandera sense colors. Un dinar que només s'olora però no es menja. Un govern que no té president. Un rei sense corona. Una estrella que se'n va a treballar cada dia a les 8 del matí. Un camp de blat sota terra. Un mar despistat. Una cadira amb mànigues. Un vestit que no es veu. Una trena de paper mullat que crema. Un tren que va cap enrera.

Un pop sense cap ni peus, com seria?

Sunday, 4 September 2011

Pink Elephants

Listen to the lovely music and start dancing. All the elephants glide and slide tiptoeing on their feet.

The smell of joy surround the air and the sight of a rainbow starts climbing the sky.

Drinking up the colors, the brain swallowing the words of a book, they become big and small, blue and yellow and tower up to reach the highest joy.

All the happiness is here and now, don't let it go and enjoy it till the end!